Xe nâng người GS-5390

99 

Xe nâng người GS-5390 là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Genie, được thiết kế với khả năng nâng cao và di chuyển linh hoạt trên địa hình khó khăn.